Landinspektørfirmaet tilbyder ydelser vedr. matrikulære og tekniske arbejder, herunder
   
    Udstykning
    Arealoverførsel
    Sammenlægning
    Skelretablering
    Opmåling og udfærdigelse af situationsplaner
    Bygningsafsætning
    Rådgivning i forbindelse med fast ejendoms regulering og omsætning

Landinspektør Erik Støvring . Gl. Visborgvej 8 . 9560 Hadsund . CVR: 12756372
Tlf: 98572500 . Fax. 98572529 . Mail: es@landhadsund.dk